miércoles, 20 de noviembre de 2013

Cursos de Clown de Diciembre / Clown Courses in December


 
 
CURSOS EN DICIEMBRE
 
Iniciación al Clown del 30 de Noviembre al 1 de Diciembre 120€
Dirección de Números de Clown del 6 al 8 de Diciembre 170€
Entrenamiento de Clown del 21 y 22 de Diciembre 120€

Experiencia de Clown de Fin de Año del 27 al 31 de Diciembre 250€ (nota: en este curso los participantes pueden quedarse en Cal Clown hasta el mediodía del 1 de enero)
Descuentos: si haces más  de un curso, 10€ menos por curso (20€ menos si el curso es de 3 días)
Todos los precios incluyen el curso (de 6 a 8 o más horas diarias) y la estancia, el coste de la comida va a cargo del alumno.


COURSES IN DECEMBER

Introduction to Clown 30th November – 1st December €120
Directing Clown Numbers 6th – 8th December €170
Clown Training 21st – 22nd December €120
New Year Clown Experience 27th-31st December €250 (please note: on this course participants may stay at Cal Clown until midday on 1st January)
Discounts: if you do more than one course, €10 off per course (€20 off if the course is 3 days)
All prices include the course (from 6 to 8 or more hours) and accommodation, the cost of meals are the students responsibility.


CURSOS A DESEMBRE

Iniciació al Clown del 30 de Novembre a l’1 de Desembre 120€
Direcció de Números de Clown del 6 al 8 de Desembre 170€
Entrenament del Clown del 21 al 22 de Desembre 120€
Experiència de Clown de Cap d'Any del 27 al 31 de Desembre 250€ (nota: en aquest curs els participants poden quedar-se en Cal Clown fins al migdia de l'1 de gener)
Descomptes: si fas més d'un curs, 10€ menys per curs (20€ menys si el curs és de 3 dies)
Tots els preus inclouen el curs (de 6 a 8 o més hores diàries) i l´estada, el cost dels àpats van apart.
 
telf. +34 693972230
email: info@escoladeclown.eu
www.escoladeclown.eu