sábado, 4 de septiembre de 2010

Autumn Professional Clown Course / Curso de Clown Profesional de Otoño

Places are filling for the Autumn 1 month Professional Residential Clown Course at Escola de Clown de Barcelona´s beautiful "Cal Clown". Go to www.escoladeclown.eu/english/long20%courses.html

for more information or feel free to write to Clara at info@escoladeclown.eu

Se están cubriendo las plazas para el Curso Profesional de Clown de 1 mes de Otoño en el hermoso "Cal Clown". Para más info:
http://www.escoladeclown.eu/castellano/laescuela/cursoslargos.html, y para recibir más información escribe a Clara a info@escoladeclown.eu

No hay comentarios:

Publicar un comentario